Horredstrafiken AB får nya ägare från 1 april 2023

Det är med stort förtroende och glädje som vi från den 1:a april lämnar över ägandet till Sennans Buss AB som har en lång historia med start i Gräsås och numera finns i Sennan.
Ingvar Andersson är den som sedan 1976 drivit Sennans Buss, under de senaste 9 åren har Ingvar ihop med sin Son Linus drivit bolaget och från 2022 är Linus ensam ägare.

Att vi ser på allt detta med sådan positivitet som vi faktiskt gör bottnar i flera saker. Till att börja med var Ingvar och vår Bosse goda vänner och det betyder mycket för oss när vi går in i en sådan här affär att vi hedrar Bosses minne.
Ingvar var även med och bildade BIVAB vilket är ett samverkansbolag som Horredstrafiken varit en del av sedan det grundades 1992. Att sedan både Ingvar och Linus är två positiva människor som är lätta att knyta kontakt med underlättar också. Dessutom kan man säga att vi rör oss från ytterligheter rent generationsmässigt Linus som nu tar över fyller 30 år i år och det betyder mycket att det finns en lång och stabil framtid för Horredstrafiken.
Horredstrafiken AB kommer att drivas som ett eget bolag då Sennans Buss anser att det är ett starkt varumärke som är djupt rotat i Sjuhäradsbygden. Butiken som vi har i Horred kommer att gå in i ett nytt bolag som Birgitta fortsatt kommer äga tills det att någon lämpad hittas som kan vilja driva den vidare. Bussbolaget kommer fortsatt att drivas från Horred med samma kundnärhet som det varit sen tidigare och med det lilla företagets engagemang. Sennans Buss är väldigt likt Horredstrafiken då de har samma inställning som vi när det gäller goda relationer till våra resenärer.

Horred den 15 mars 2023
Birgitta Hultin
Horredstrafiken AB

Horredstrafiken AB

Sedan den 1:a juli har covid-passet släppts och gjort det möjligt för oss att köra shoppingresor igen. Läs mer på Resmål

Horredstrafiken Ab grundades 1965 av Bo & Birgitta Hultin.
Företaget har växt genom åren från någon enstaka taxibil till flera olika fordon som tar dig från korta taxiresan i närområdet till utlandsresan i toppmoderna turistbussar.

Fyra av våra bussar är fullutrustade, moderna turistbussar, 48-52 platser. Dessutom har vi en buss med 29 platser och en buss är av mindre modell med 19 platser, för de korta resorna.

Alla våra fordon rattas av rutinerade och serviceinriktade förare.
Resegaranti är ställd till Kommerskollegium.

 

Visselblåsarlagen
Den 17 december 2021 började en ny visselblåsarlag att gälla - Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Läs mer här.